Graditelji deblakov se predstavijo: Ana / Builders of the logboats present themselves: Ana

I am an archaeologist with a profound passion for prehistory, outdoors and knowledge. My name is Ana and I travelled from the United Kingdom where I live, to join the people dedicated to re-establishing their prehistoric and historic cultural heritage. With background in experimental archaeology with ceramics, the idea of bringing back to life a prehistoric boat carved out of a log using stone-tool technology was very appealing. The work is strenuous in the hot summer days and the blisters hurt but seeing the results I have an unequalled sense of accomplishment and deep respect for the efforts and the harsh lives of our ancestors. It is an amazing feeling to be part of this project which shows such great academic and cultural potential …

Sem arheologinja, posebno strast v življenju mi predstavljajo predvsem obdobje prazgodovine, narava in znanje na sploh. Ime mi je Ana in iz Anglije, kjer trenutno živim, sem v Slovenijo pripotovala, da bi se pridružila ljudem, ki so predani oživljanju njihove kulturne dediščine, predvsem prazgodovine. Z ozadjem iz izkustvene arheologije na področju keramike, se mi je ideja oživljanja znanja izdelave deblakov s pomočjo kamnitih orodij, zdela izjemno privlačna. V vročem poletju je samo delo naporno in žulji na rokah bolijo. A ko na deblakih vidim napredek, je ves trud poplačan, hkrati pa razvijam tudi globoko spoštovanje do zahtevnih življenskih okoliščin, v katerih so živeli naši predniki. Enkratno je biti del tega projekta, ki ima po mojem mnenju tudi velik akademski in kulturni potencial …

Debli sta na Špici / the logs are in place

Debli Projekta Navis 2018 sta končno doma na Špici! 🙂 Še malo in pričeli bomo izdelovati naša prazgodovinska deblaka. Enega z replikami kamnith orodij, odkritih na različnih slovenskih najdiščih mlajše kamene dobe, drugega pa s sodobnimi orodji. Nas že zanima, kakšni bodo rezutati… So moderne sekire hitrejše od prazgodovinskih? V prihajajočem mesecu se boste o tem lahko prepričali tudi vi, saj bomo debli dolbli vse do 30. junija na Špici, ko bomo deblaka svečano prepustili v uporabo reki Ljubljanici. Vabljeni, da se nam pridružite tudi pri izdelavi plovil… na Špici bomo od jutra do večera 🙂 Tudi letošnji podvig je omogočil DVIG D.o.o, hvala! 🙂

Projekt Navis 2018 logs are finally where they belong – on Ljubljana’s Špica. Just a little bit more and we’ll start with a construction of the logboats… Come see us in June, we’ll be there every day from dusk till dawn 🙂 You can even try yourself in construction of a logboat with a replicas of eneolithic tools found on different archaeological sites in Slovenia…

Po kamnita orodja na Češko / to the Czech Republic to get the stone tools

Pred dobrima dvema tednoma se je Projekt Navis odpravil na Češko po orodja, s pomočjo katerih bosta nastala letošnja prazgodovinska deblaka. Replike orodij je izdelal mojster kamnosek Jaroslav Fieger, ki se že vrsto let ukvarja z izdelavo kamnitih orodij iz različnih arheoloških obdobij. Za izdelavo replik orodij, odkritih na slovenskih najdiščih, se mu Projekt Navis iskreno zahvaljuje! Sedaj pa nas resnično loči le še en korak do vrhunca letošnjega glavnega dogajanja. Čakamo namreč le še na prevoz debel iz Krakovskega gozda na Špico v Ljubljano, ko bodo orodja na fotografiji pričela opravljati svojo nalogo, debli pa pridobivati podobo plovil. Spremljajte nas še naprej, postaja namreč vse bolj zanimivo!

Two weeks ago Projekt Navis went to the Czech Republic to get stone tools for the construction of this year two prehistoric log boats. Many thanks to Jaroslav Fieger who made replicas of stone tools that were found on different archaeological sites in Slovenia! We are just one step before the main happening – in the next days, two logs from Krakovski forest will be transported in Ljubljana when the tools on the photos will start to do their job. Stay tuned, it’s getting more and more exciting!