Projekt Navis 2018

Uspešna izvedba v prejšnjih letih ter izjemen odziv javnosti in medijev so nas prepričali k nadaljevanju projekta, zato ga želimo z obogatenim programom izpeljati tudi v letu 2018.

Izziv, ki smo si ga zadali, je preko rekonstrukcije dveh prazgodovinskih deblakov iz časa t.i. »koliščarjev« predstaviti izjemno zapuščino nekdanjih prebivalcev Ljubljanskega barja še iz časa, ko se je na tem področju razprostiralo jezero. Deblaka, ki ju želimo rekonstruirati, sta bila odkrita na sloviti koliščarski naselbini Stare gmajne, znani predvsem zaradi odkritja najstarejšega lesenega kolesa z osjo izpred 5200 let.

Prepoznavnost ideje projekta izdelovanja in uporabe zgodovinskih plovil ter posledično promocijo tovrstne dediščine želimo razširiti tudi v širši regiji s privabljanjem javnosti iz drugih držav. Zato je eden izmed naših letošnjih ciljev (so)izvedba Mednarodne regate deblakov (International Logboat Regatta Palafittes). Gre za prepoznaven način promocije (arheološke) kulturne dediščine, ki se že štiri leta zapored odvija v alpski regiji. Dogodek je del prizadevanj upraviteljev UNESCO Prazgodovinskih kolišč iz šestih držav okoli Alp, z namenom grajenja skupne identitete in prezentacije tehnološkega razvoja in začetkov civilizacije, katere dediči smo. K sodelovanju pri izvedbi regate nas je povabil javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, ki je predstavnik in upravljalec UNESCO kolišč v Sloveniji.

Po uspešni izvedbi regat v Švici, Avstriji in nazadnje v Franciji (leta 2017 je tam zmagala naša, slovenska ekipa) je bila s strani ostalih upraviteljev sprejeta nominacija Slovenije za izvedbo tega dogodka. Gre za edinstveno priložnost se poslužiti domiselne promocije, ki je zanimiva tudi v okviru dogajanja na vrhuncu turistične sezone.

Združitev in skupna izvedba obeh odmevnih dogodkov, prepoznavnih tako na lokalni, regionalni in mednarodni ravni sovpada tudi s praznovanjem Evropskega leta kulturne dediščine – leta najrazličnejših dogodkov, projektov in počastitev širom po Evropi, organiziranih z namenom vzbuditve zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih.

Deblaki

Poleg drugih učinkov projekta bo rezultat njegove izvedbe tudi rekonstrukcija dveh enakih deblakov iz obdobja bakrene dobe (bolj poznane kot čas koliščarjev – Jalenovih Bobrov), ki bosta na Regati v rabi kot tekmovalna čolna, kasneje pa še naprej v veselje vseh plula po Ljubljanici in tako pripomogla k oživitvi te starodavne plovne poti.

Eden od deblakov bo dolben z ročnimi orodji (rekonstrukcijami kamnitih in bakrenih) ter z izžiganjem, drugi pa za primerjavo s sodobnimi ročnimi tesarskimi orodji.

Pri idejni rekonstrukciji deblakov, starih od 5100 do 5200 let, smo si morali pomagati s primerjavami iz podobnih odkritij iz Barja in širše alpske regije, saj deblaka nista bila v celoti raziskana in sta še zmeraj ohranjena v mokrih barjanskih tleh, ki ju varujejo pred propadom in uničenjem.

Izvedba projekta

Projekt se je pričel že pozimi, s pripravo podlag in preigravanjem idej ter usklajevanjem partnerjev. Aprila je sledila sečnja dveh hrastov in izdelava rekonstrukcij kamnitih orodij. Debla sta se v gozdu starala do konca maja 2018, zatem sta bila pripeljana na Špico.

Na začetku junija se je pričela gradnja deblakov in s tem tudi prireditev Deblak je ŠPICA! Spremljajte nas, obiščite nas, pridružite se nam pri gradnji in pri plovbah po reki Ljubljanici!

Tesanje deblakov za vsakogar

Deblaka bomo gradili v Ljubljani na Špici celoten junij oziroma do 1. julija, ko je načrtovana izvedba Mednarodne regate deblakov. Za tekmovanje domačinskih in mednarodnih ekip bomo uporabili prav ta dva deblaka, ki jih boste mogoče pomagali graditi tudi vi!

Gradnja poteka in bo potekala v obliki kontinuirane animirane delavnice. Tu se lahko pod vodstvom izkušenih graditeljev – animatorjev preizkusite v rokovanju s kamnitimi in sodobnimi ročnimi tesarskimi orodji ali si le ogledate delovišče ter se podučite o zanimivostih izdelave starih plovil in njihovi rabi.

Delavnica poteka skoraj vsakodnevno, od torka do nedelje, od 9.00 do 17.00, ampak čas izvedbe je prilagodljiv, predvsem glede na vremenske razmere in zanimanje javnosti. Preko našega Facebook profila Projekt Navis nam lahko sporočite vaše želje ali predloge!

Ob deblakih se bomo pogosto družili tudi v poznih popoldanskih urah, kadar bomo s prostovoljci nadaljevali gradnjo deblakov. Lahko nas seveda obiščete in se z nami podružite tudi v tem času.

Na kolišču Brkatega soma

Na koncu junija (23.6.) bomo na Špici izpeljali poseben dogodek, na katerem se lahko z nami odpravite v čas, ko so se Jalenovi Bobri podili na deblakih po barjanskem jezeru. Animatorji bodo predstavili različne zgodbe iz življenja nekdanjih prebivalcev Ljubljanskega barja.

Splavitev in plovbe deblakov

Dokončana čolna bomo spustili na Ljubljanico na dan regate (1.7.) oziroma tik pred njenim pričetkom. Pravzaprav se šele takrat prepričamo ali smo deblaka načrtovali in zgradili pravilno – bosta plula, koliko ljudi bosta lahko prevažala? Ampak nič skrbet, če deblaka ne bosta plovna, na zalogi imamo rezervne deblake za izvedbo regate J

Po udeležbi na regati in opravljenih eksperimentalnih preizkusih se bosta deblaka pridružila deblaku, ki je bil zgrajen prejšnje leto in v veselje vseh bodo skupaj pluli po Ljubljanici.

V poletju in jeseni načrtujemo izvedbo ali sodelovanje na večih dogodkih, o katerih boste pravočasno obveščeni, zato nas spremljajte še naprej!

Časovnica 2018

pričetek: začetek marca 2018

zaključek: konec oktobra 2018

osrednji prireditvi: Deblak je ŠPICA! / 5.6.2018-30.6.2018 in Mednarodna regata deblakov 2018 / 1.6.2018

5.6.2018 / 9.00 – začetek delavnice gradnje deblakov na Špici; do 30.6.2018 / vsak teden od torka do nedelje, od 9.00-17.00 – kontinuirana delavnica / animirana gradnja deblakov (izvajalec Projekt Navis).

13.6.2018 / 11.00 – predstavitev Projekta Navis 2018 in Mednarodne regate deblakov 2018, Špica / predstavitev projektov in izvajalcev medijem in javnosti (izvajalca Projekt Navis, Krajinski park Ljubljansko barje).

23.6.2018 / 17.00-20.00 (in naprej) – dogodek »Na kolišču Brkatega Soma« / predstavitev življenja »koliščarjev« in njihove kulture, družbena ureditev, kuhinja, noša in umetnost, različne obrti (izvajalca Projekt Navis, Društvo Fran Govekar Ig).

30.6.2018 / 14.00-22.00 – priprave na splavitev deblakov in regato:

14.00 in naprej – preizkus vožnje z deblaki

(izvajalca Projekt Navis, Krajinski park Ljubljansko barje & drugi sodelujoči)

1.7.2018 / 9.00-22.00 – osrednji dogodek prireditve Deblak je ŠPICA! in Mednarodna regata deblakov 2018 / tekmovanje deblakov in festival kulturne dediščine:

9.00 – začetek dogodka, predstavitev projektov, zahvale sponzorjem in podpornikom …

9.30 – splavitev prvega deblaka

10.00-17.30 – Festival kulturne dediščine (predstavitev izvajalcev obeh projektov, partnerjev združenih v Mednarodnem koordinacijskem odboru za kolišča, domačih upravljavcev kulturne dediščine, delavnice itd.)

10.00 – začetek regate

12.00 – 14.00 – kvalifikacije

13.00 – začetek tekmovalnega dela

okoli 17.30 – zaključek regate in razglasitev zmagovalcev

okoli 18.30 – koncert

(izvajalci Krajinski park Ljubljansko barje, Projekt Navis, Mednarodni koordinacijski odbor za kolišča & drugi sodelujoči)

16.8. – 6.9.2018 – gradnja drugega deblaka

6.9. / 10.00 – svečana splovitev drugega letošnjega deblaka ter prva vožnja z njim po reki Ljubljanici

začetek oktobra – udeležba na Kajakaškem maratonu Vrhnika – Ljubljana

8.10. / – Projekt Navis v podporo Balkan River Defence

julij-oktober 2018 – promocijske plovbe po reki Ljubljanici, sodelovanje pri drugih dogodkih in prireditvah (DEKD, Borbe čolnarjev, Mednarodni kajakaški maraton itd.

31.10. / – svečana potopitev deblakov na dno Ljubljanice, zaključek Projekta Navis 2018

Partnerji in sodelujoči, sponzorji in donatorji

Partnerji v načrtovanju in izvedbi projekta

Skupina STIK, arheološki izkustveni center Arheofakt – soizvedba in sovodenje projekta, izvedba delavnic in dogodkov
Zavod za Podvodno Arheologijo – soizvedba in sovodenje projekta, načrtovanje in realizacija rekonstrukcij deblaka, dokumentiranje / snemanje filma
Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport – pridobivanje sredstev, sodelovanje pri izvedbi osrednjega dogodka prireditve Deblak je ŠPICA!
Krajinski park Ljubljansko barje – sodelovanje pri izvedbi projekta

Generalni pokrovitelj projekta

Guardiaris d.o.o.
http://guardiaris.com/

Izvedbo projekta so podprli oziroma sodelujejo tudi

BENEFICIJ d.o.o. – sponzor projekta, nabava debel
Tisa d.o.o. – rušenje dreves, expertiza in logistična podpora
ER-TAC d.o.o. – logistična podpora
RPS d.o.o. – tisk plakatov
Muzej in galerije mesta Ljubljane – sodelovanje pri promociji dediščine reke Ljubljanice in izvedbi dogodkov
Oddelek za arheologijo FF UL – soizvedba praktičnega usposabljanja študentov tretjega letnika arheologije
Prapesa – zunanja podoba projekta
Dvig d.o.o. – prevoz debel iz Krakovskega gozda na Špico
Kaval Group – sodelovanje pri promociji projekta in izvedbi osrednjega dogodka
Kajak kanu klub Ljubljana – sodelovanje pri izvedbi plovb z deblaki – upravljavec vstopne točke za plovbo v Ljubljani, zagotovitev opreme za izvedbo plovb
Ladjica – sodelovanje pri izvedbi plovbe z deblaki in izvedbi osrednjega dogodka – zagotavljanje varnosti na kopnem in vodi, spremljava