Projekt Navis 2016

Leta 2016 smo na Vrhniki ob Ribnikih v Verdu gradili in zgradili rimskodobni čoln deblak. Šlo je pravzaprav za hipotetičen čoln in ne rekonstrukcijo konkretne najdbe – glede na razpoložljivo deblo smo na podlagi večih najdb deblakov iz območja jugovzhodnega in jugozahodnega predalpskega prostora izdelali predlog njegovega izgleda. Čoln je bil izdelan deloma z rekonstrukcijami rimskih ročnih tesarskih orodij, na način kot so to počeli Rimljani in deloma, za primerjavo, s sodobnimi ročnimi tesarskimi orodji.

Ves čas poteka gradnje je bilo delovišče odprto za javnost. Obiskovalce delavnic ter naključne mimoidoče smo spodbujali k sodelovanju pri gradnji. Poleg graditeljev – animatorjev in sodelujočih prostovoljcev, so deblak v okviru praktičnega usposabljanja pomagali graditi tudi študenti arheologije. Gradnjo je pospremilo več manjših dogodkov, v okviru katerih so animatorji predstavljali življenje na naših tleh v času Rimskega imperija. Ob zaključku gradnje je sledila velika prireditev, ko smo s pomočjo obiskovalcev čoln splavili na reki Ljubljanici in v spremstvu kanujev ter ob vodstvu po nevidni dediščini reke priveslali do Špice v Ljubljani na zaključek prireditve.

Ravni izvajanja projekta

izobraževanje – skupaj z Oddelkom za arheologijo FF UL smo izvedli praktično usposabljanje študentov tretjega letnika v okviru izkustvenega in eksperimentalnega seminarja, tema »Rimskodobni čolni deblaki med Padsko nižino, vzhodnimi Alpami in Panonijo«
promocija – v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane ter mediji smo lokalni in (naj)širši javnosti predstavili dediščino reke Ljubljanice ter pilotni projekt njene prezentacije v novem doživljajskem razstavišču »Moja Ljubljanica« na Vrhniki
turizem – s ciljem, da vzpodbudimo rabo dediščine za razvoj nove turistične storitve (izvirna izkušnja plovbe z rekonstruiranim historičnim plovilom ima nedvomno tudi turistični potencial) in da pritegnemo obiskovalce na Vrhniko, smo izvajali promocijo projekta in raznovrstne dogodke

Časovnica 2016

16.-20.5. – praktično usposabljanje študentov arheologije, gradnja deblaka
21.5.-16.6. – gradnja deblaka, izdelava rimskodobnih tesarskih orodij
25.6. – izvedba celodnevne (animirane) delavnice za najširšo javnost v okviru festivala Argonavtski dnevi na Vrhniki
27.6.-24.7. – gradnja deblaka
25-29.7. – praktično usposabljanje študentov arheologije, gradnja deblaka
1.-26.8. – gradnja deblaka (dokončanje deblaka)
11.8. – izvedba celodnevne (animirane) delavnice za najširšo javnost
27.8. – promocijska plovba z deblakom po Ljubljanici od Vrhnike do Ljubljane s spremljajočima dogodkoma ob Ribnikih v Verdu v okviru Poletja na Vrhniki in na Špici v Ljubljani v okviru 28. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani

Nekateri podatki o čolnu – deblaku in projektu

hrastovo deblo dolgo 4,3m, premer od 0,9 do 1,2m, volumen 3,5m3, teža 3,14t

31 graditeljev v 4 mesecih oz. 15 dneh, ki so skupaj oddelali 120 delovnih ur / maksimalno so hkrati delali 4 graditelji, večinoma 1 ali 2 graditelja, efektivnost gradnje je bila 0,022m3 odstranjene mase lesa na osebo in uro

5 študentov arheologije je 10 dni sodelovalo pri gradnji deblaka v okviru praktičnega usposabljanja

dolžina deblaka je (bila) 4,2m, najmanjša višina stranic 0,6m, največja 0,6m, največja notranja širina 0,7m, najmanjša debelina sten 5cm, dna pa 10cm, volumen lesa 0,48m3, teža 340kg; po predelavi spomladi 2017 je (bila) največja notranja širina 0,75m, najmanjša debelina sten 2,5cm, dna pa 5cm, volumen lesa 0,35m3, teža 200kg

izvedne so bile 4 popoldanske javne delavnice gradnje deblaka, 2 celodnevni (animirani) javni delavnici gradnje deblaka, promocijska plovba po Ljubljanici od Vrhnike do Ljubljane, pospremljena s prireditvama, in sicer pri Ribnikih v Verdu in na Špici v Ljubljani, delavnic, dogodkov in prireditev se je udeležilo 740 obiskovalcev

plovba iz Vrhnike do Ljubljane v dolžini 26km je trajala 7 ur, s potovalno hitrostjo 4km na uro, deblak je lahko peljal največ 3 potnike ali 200kg tovora; po predelavi spomladi 2017 se je njegova nosilnost povečala vsaj na 350kg in je brez težav peljal do 4 potnike

vrednost projekta: 16.734,00 EUR

pretežni delež stroškov izvedbe projekta smo zagotovili partnerji iz lastnih virov in sicer 74%, delež sodelujočih pri projektu je znašal 22%, 4% je bilo tudi sponzorskih sredstev, in sicer od podjetij Dvig d.o.o. (2%) in Big Bang d.o.o. (2%).

Nekaj pride, nekaj gre

Deblak je prestal vse preizkušnje – dolgo plovbo iz Vrhnike do Ljubljane, zimovanje na kopnem in dodelavo, ob kateri je izgubil odvečno težo in postal zares okretno in odlično plovilo. Spomladi 2017 je sodeloval pri snemanju reklame za France Vodafone (The story of Hello), bil razstavljen v Arheološki ambasadi v BTC-ju, udeležil se je mini regate deblakov na Hodiškem jezeru (Avstrija) in se na začetku poletja vrnil na Ljubljanico, kjer je v veselje vseh, ki so z njim zapluli, služil kot promocijsko plovilo Projekta Navis. Iz njega smo spremljali tudi prvo plovbo novega deblaka. Zatem je bil privezan v pristanu v Kajak kanu klubu v Ljubljani in je skupaj z nami čakal na ugodno vreme za plovbo na Vrhniko …

16.9. je bil ob 14.30 še privezan v pristanu, ob 16.00 pa je že prosto plul po Gruberjevem kanalu, obrnjen z dnom navzgor.
Ne vemo, kaj se je zgodilo v Kajak kanu klubu, da je deblak sam izplul. V sledeči reševalni akciji smo uspeli še ujeti novi deblak, ki se je zataknil v bližini pristana, starega pa nismo dohiteli in je najbrž zaplul preko zapornic na Fužinah …

Naj mu bodo vode naklonjene in ga ponesejo vsaj do Črnega morja!

Partnerji in sodelujoči, sponzorji in donatorji

Partnerji v načrtovanju in izvedbi projekta

Skupina STIK, arheološki izkustveni center Arheofakt – izvedba in vodenje projekta, izvedba delavnic in dogodkov
Zavod za Podvodno Arheologijo – načrtovanje in realizacija rekonstrukcij deblaka, dokumentiranje / snemanje filma
Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport – koordinator partnerjev in promocije
Lena Jevnik s.p. – koordinacija dogodka na Špici v Ljubljani in turistična promocija
Kulturno društvo Vespesjan – (so)izvedba dogodkov, spremljajočih gradnjo deblaka in plovbo z deblakom (»living history«)

Pri izvedbi projekta so sodelovali tudi

Muzej in galerije mesta Ljubljane – sodelovanje pri promociji dediščine reke Ljubljanice
Oddelek za arheologijo FF UL – soizvedba praktičnega usposabljanja študentov tretjega letnika arheologije
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – sodelovanje pri promociji in izvedbi dogodka v sklopu festivala Argonavtski dnevi in spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom v sklopu Poletja na Vrhniki
Občina Vrhnika – sodelovanje pri promociji in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom v sklopu Poletja na Vrhniki
Dvig d.o.o. – prestavljanje in manipulacija z delakom med gradnjo
Ribiška družina Vrhnika – sodelovanje pri izvedbi vseh dogodkov na Vrhniki – upravljavec izvedbenega območja
Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije – sodelovanje pri promociji in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom na Špici v Ljubljani v sklopu 28. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani (v sodelovanju s sponzorjem Big bang d.o.o.)
Kaval Group – sodelovanje pri promociji in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom na Špici v Ljubljani
Kajak kanu klub Ljubljana – sodelovanje pri izvedbi plovbe z deblakom – upravljavec vstopne točke za plovbo v Ljubljani, zagotovitev opreme za izvedbo plovbe
Ladjica – sodelovanje pri izvedbi plovbe z deblakom in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe v sklopu 28. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani – zagotavljanje varnosti na kopnem in vodi
Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika – sodelovanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti na kopnem in vodi

Nekateri medijski odzivi

Slovenska tiskovna agencija, 11. 8. 2016: »Na Vrhniki rekonstrukcija rimskodobnega deblaka«

https://misli.sta.si/2293125/na-vrhniki-rekonstrukcija-rimskodobnega-deblaka

MMC RTV Slovenija, 11. 8. 2016: »V rekonstruiranem rimskem deblaku na plovbo po Ljubljanici«

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/v-rekonstruiranem-rimskem-deblaku-na-plovbo-po-ljubljanici/400142

Val 202, 27. 8. 2016: »Deblak kot iz rimskih časov«

http://val202.rtvslo.si/2016/08/deblak-iz-rimskih-casov/

TV Slovenija, Dnevnik, 27. 8. 2016: »Kot pred dva tisoč leti: plovba z deblakom«

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174423217

Slovenske novice, 27. 8. 2016: »S starimi orodji so stesali rimski deblak«

http://m.slovenskenovice.si/novice/slovenija/s-starimi-orodji-so-stesali-rimski-deblak

Val 202, Ime tedna, 28. 8. 2016: Rene Masaryk, idejni sovodja projekta, je bil eden od kandidatov za ime tedna.

http://val202.rtvslo.si/2016/08/ime-uranic-balazic/

Naš časopis, 26. 9. 2016: »V Verdu splavili rimski deblak«

Naš časopis, 26. 9. 2016: »Kako je deblak plul po Ljubljanici in kam nas bo popeljal v prihodnje«